Máy pha cà phê tại Ba Lan

máy pha cafe Ascaso
máy pha cafe Ascaso

27-29 tháng 3 năm 2019
E-gastro
Warsaw, Ba Lan